teisipäev, 29. september 2015

12_(39)lugu_koda_yng

Valdo ja Agu 24. septembril 2015.a.

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/12_lugu24sept15.mp3

0:25 aasta tagasi plaanitsesime teemat, viimasel ajal refleksioon
1:50 Valdo sõnadega konkreetselt...
3:15 koht üldiseks refleksiooniks
4:00 vahepeal olid katsed laiendada
6:10 ruumi süüvimiseks
6:30 Agu nimekiri nädala sisust
10:45 Talgujate Kojas jäi enemääramise faas poolikuks
Kultuuriloo teema
Seto pärimusteatri teema
14:25 enesemääramine ja tegusus Kojas
17:03 jutt Koroleviga
18:00 Uurali met. ringis
21:40 GP mängude karm stiil eeskujuks
23:20 võrguvestlused elavad veteranide kogemusel ja tingitud refleksil
veteranide koostööharjumus
26:00 audiosalvestuse teine elu järelkuulamisel
27:00 Vene netis ongi järelauditoorium 100, inimest Eestis 100 korda väiksem
28:10 Jüri aktiivsus viimasel ajal. miks?
31:00 käivitada enesemääramine uuesti Kojas?
32:00 6-7-osalist, nooremad kuulavad
33:00 silmast silma elasid uued kohe sisse?
36:05 rühmadünaamika seaduspärasused jäävad võrgus juhuslikuks
37:00 kaasajal teine suhtumine või teema
39:00 kolm värvi .... kas kolmas ei ole praegu teine
kui me olime 40 ja 50 a vanad
40:11 seeniori tegusus?
41:50 tookord pakkusime rahvale palju kala
õng püsis Talgujate käes
praegu oluline õnge ärasokutamine
43:50 Lenini sovhoosi direktor proovis õppida
45:50 mõttetalgu kooli jutt
kommunikatsioon
47:00 Indrek Särg, filoloog, poliitik
51:37 ajakirjanikest soovitas - Peeter Ernits
57:40 visiitkaart?
1:00:50 filmiklipp arvutimängudest
1:04:30 Arutada Vera Leonidovnaga  multimeediast
1:12:40 provotseerida teisi sõpruskondi...
Margus Ott
1:22:25 Roman Leybov
1:32:30 Kaupo raamat
1:36:00 Kalev Raudsepp

neljapäev, 17. september 2015

14_(38)VIR_Valdo_Agu

17. september 2015 VIR, Valdo, Agu


0:20 Агу
5:12 30 минилекции записал но... (VIR)
8:50 Валдо. в чем согласен с Агу, чем с ВИР
13:20 схема  ВИР с авторскими школами
16:00 статя Тамары Фокины
28. сент день рождения Тамары
21:20 Агу
1. кондом на глобус
2. МЫ с Валдо Щедровитятям - эйфория
3. вариант активации ВИ
26:30 ВИР рисует...

38:10 про уральский методологический кружок
44:00 у человека нету натурально "чувства меры"
-имеет только спосбность считать натуральные числа, по штучно
-и натуральный линейный глзомер (линия А 2 раза длинее Б)kolmapäev, 16. september 2015

11_lugu(37)_TeemalehvikVersusTekstid

Valdo ja Agu 10. sept. 2015.

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/11_lugu10sept15.mp3

3:05 mõttekoda, j
Jussi klubi
Agu dialoogid
4:11
ungarlane
volovik
pärimusteater
Redjuhhin
5:42 Vera Leonidovna
6:56 Viktoria
8:20 koolijuhtide koolitus
tosin teemat
10:30 mõttetalgulikkus versioon tekstid
11:30 aga inimesed on harjunud tekstidega
12:40 metodichka kirjutamine
võiks olla kaks teksti
a)kultuuriajaloo tekst
b) teatraliseeritud esituse luukere
15:15 Nonstpo Seto valmistati ette vist paraleelselt suure etendusega
seltskond ei saa uuesti kokku
meie pakutav teema ei ole päris tuttav.
17:10 kondikava tekstina ette valmistada...
.....
.....

teisipäev, 15. september 2015

10_lugu(36)_Puutrimäng ja Pärimusteater

Valdo ja Agu 3. septembril

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/10_lugu3sept15.mp3

1.20 Võru arvutimängu üritusest
 võimalikust koostööst seto pärimusteatriga
kontakt Veera Leonidovnaga
Uraali Metodoloogia ringis Korolevi ettekanne