pühapäev, 11. detsember 2016

Lugu(78)Valdo_Agu

17.novembril 2016.

http://talgujad.tartu.ee/audio/agu17nov16.mp3

1:13 Harari raamat
2:20 Harari inimeseõpetus
75 tuh aastat
Danbar tema käsituses
4:20 Aleksei Sokolovi seletus tema püüdlusest
5:30 pluralism talgujatel
Jõri
Agu
Valdo - Ene, arenguring
7:55 GP oli nagu Kolumbus, kes avastas tee Indiasse
Kolumbus Harari käsituses
10:05 Kolumbus läks avastama Indiat
aga pärast Kolumbust muutus eurooplaste maailmapilt auklikuks, ajastusi vajavaks
14:20 Levenchuki sõnutsi - pärast kolumbust hakati maailmaga tutvuma
14.40 GP puhul oli sama, mis Kolumbusel
16:45 me ei pane tähele oma südame tukseid ega ema hoolt
18:08 segadust kahte sorti:
1)nagu avastamata territoorium planeedil
2) sotsiaalses materjalis avastaja ise loob. töhendab: kas või ei loo
Kas ODI ja mõttetalgud saavad kaardistatuks, kehtestatuks? Või jääb kehtestamata...

21:20 ODI ja mõttetalgud võivadki jääda ajutiseks perestroika aegseks sähvatuseks.

22:25 TV-s oli dokfilm, kuidas võrk võidakse ehitada nutitelefonidel, jäetakse euroopalikud kompuutrid vahele.
24:25 Viivi luik tänapäevasest kasvatusest, kui IT igapäevas

26:35 VIR katse kirjeldada tervet maailma

30:16 kuivõrd ja kas üldse on võimali reaalajas suur evolutsiooni pilt?
31:26 globaalne ajalugu praegu õppimises....
34:50 globaalajaloos aluseks juba geneetika ja muud uut
37:30 õpetamine on mosaiikne, framendid,
38:55 Hararil sama masstaap
tal on nüüd ka tuleviku lühiajalugu
40:48 Aleksei Sokolovi teema sellega võrreldes...
42:35 inimlik faktor Sokolovi üritusel
4305 Korolev resoneeris temaga
44:30 praegu tuleb teha teistmoodi
45:12 kuidas GP ise ka tegi ja oli  teistmoodi
48:25 praegu oli nagu Levenchuki tutvumisringi teema
49:30 millal etnoteema järgmine tükk
51:50 järjrst rohkem toetavaid momente
54:35 Wokframi süsteem
55:45 Tamara Fokina Saratovi TV-s