neljapäev, 25. veebruar 2016

Lugu(59) Ene_Valdo_Agu


25. veebruaril

Ene, Valdo, Agu
1:00 kava tänaseks
1. Lähtekohad, elamused 2015/2016

2. Talgujate klubi "värske vere" küsimus. Aga ümber pööratult...
Senise pernsonalipraktika audit.

3. Mängueufooria ja sõltuvus mõttetalgus.
    Psühholoogiliselt, neuroteaduslikult.

4. Sünergeetikas osaleja paradoks

5.   ??????
8:20 millised heurekad olid sügistalvel
11:20 mulje EneMall Verniku kõne
Mina viimaste aastate hariduselu seestpoolt ei tunne, aga Talgujate lainega olen mitmel varasemal foorumi üritusel osalenud. Seepärast vist sai minu suurimaks ahaa-elamuseks  see müstililis-saladuslik paljutähenduslik meeleolu, millega puudutati korduvalt MÕTTETALGUID. (Ene-Silvia puudutas ka mõttetalguid, ja tema ütlemised olid mu jaoks selged ja konteksti asetuvad.)  Aga oli ka teisi ütlejaid.
Ene Mall Vernik esitas oma selge strateegilise arusaamise hariduse ja Haridusfoorumi arengust. Osutas ka kohe alguses mõttetalgutele, pühendas sellele üle minuti  ja märkis maha mõttetalgutesse folkloorse-müstilise suhtumise.
(http://www.uttv.ee/naita?id=22797 alates 16m35s)
Väljavõte Agu e-mailist 3.11.15 
15:00 igivana küsimus - kuidas laiendada Talgujate klubi
miks on seni edu olnud?
16:30 Valdo
19:00 Juss
20:50 Ene-Silvia
22:45 Jüri
24:25 Agu
31:35 Mati
32:40 Ülar
33:25 Viktoria
34:00 Margus
34:50 Marko
37:50 mida järeldada... ei rutta
38:25 Valdo vastab
44:00 Valdo kõneleb Jussist
47:30 Ene kommentaar
49:15 kolmas põlvkond otsustab
49:50 mitte suvaline struktuur
Inimesi koondav, korraldav süsteem, rahad
arendus funktsioon
53:40 teatud ajal muutub instituudi eesmärgiks enesesäilitamine
55:00 see oli nüüd tagasivaateline
aga kas on kaasajal süveneda,
57:40 suured struktuurid on elujõuetud,
dünaamika on nüüd
1:03:30 TALGUJAD tegelevad inimese umweldiga
püsivust ja järjepidevust on vaja et õppida ära refleksioon
1:06:40 jätame täna mängueufooriajutu vahele
1:07:30 Üks sünergia paradoks
1:14:00 õng bõi kala? Mõttetalgute kontekstis on õngeks REFLEKSIOONI TOONUS
1:15:00 refleksiooni toonuse saavutamiseks vaja teatud aega ja regulaarsust
1:16:50 vaja nii kaua koos... et refleksiivsue toonus külge jääks
Talgujate algrakuke ... refleksiivse toonuse kandja ... pole pooldunud, jagunenud, levinud
1:21:00 Dünaamiline aeg ... paistab et sõidab Talgujate seltskonnast üle
kunstmõistus võib lähiajal sõita inimese UMWELDIST üle
1:25:50 emotsionaalne ja ratsionaalne mälu
1:27:00 refleksioon ...Oksana Petrovna
füüsikaõpetajate loos
1:30:40 mida nüüd õppida tookordsest
mis on nüüd
1:32:00 Ene rotaatorite ainetel
1:33:20 isikliku arengu maatriks refleksiooniks
1:34:20 mõttetalgust oluline jälg
1:35:00 hea, et mõttetalgud on levinud mõistena, metafoorina
1:36:00 mõttetalgute potentsiaal ... reaalne osalus demokraatias
1:36:00 Tallinna Ülikoolis poole päeva jooksul...
1:38:00 refleksiooni etapiline pilt
1:39:00 refksioon talgujatel omavahel
kõrgkoolis läbi aastate poole aastase sammuga
kogukonnas... inimesed on motiveerimata, oravaratta stressis
1:43:10 võrokeste suveõlikooliks ettevalmistustõõ, aprillis kaks söögivahet
1:45:00 mõttetalgud on refleksiooni toonus + mängueufooria
1:47:00 Mati kogemata sees
1:49:00 refleksioon kõrgkoolis
1:51:00 ühiskonnas mängida vajaduste peale
1:53:00 jutt ugrimugridele veel
1:54:40 venelastele saadetud vestluse kajastamisest

teisipäev, 23. veebruar 2016

Lugu(58)_VIR_Valdo_Agu

18.Veebruar

Об отчуждении

1:50 Валдо
8:40 VIR
Фокина, Ван Брук
10:40 отчуждение позитивно
12:50 синтагма во внутр, не отчуждаются
прадигма отчуждается
18:15 ОТЧУЖДЕНИЕ сегодня тэма
1)граница свой-чужой
2)отчуждение - выход в поле коммуникации. шахматная доска -усилитель

kolmapäev, 17. veebruar 2016

Lugu(57)Valdo_Agu


11. veebruaril 2016
Valdo ja Agu0:50 kavapunktid tänaseks
• Võrokeste aktiivsuse seis
• plaanitsemine Agu enda tegemistest
• Valdo viimasest ettekandest
• Talguakadeemia Jekaterinburgis toimuv
3:15 Jekaterinburgi rahval argine...
4:20 seal 40 min kandis jutt meid 23. veebr osalema kutsuda
14:20 Agu: mida talvel sündinud mõtetest esitada
17:10 mõnel neljapäeval kõnelda
heureka verniku kõne ajal
teesi ja antiteesi ühtsus
VIR ja Fkina taustal
19:20 Võrokeste seltskonna pidepunktide hoidmine
projekteeriv tegevus
22:00
25:10 suveõlikool Loosis, 26 a tagasi
28.10 TUHANDEST 2 INIMEST ON praegu
29:40 arenduskonverentside rida....
32:20 tule hoidmise oskus...
35:10 päevakajaline aktiivne teema ... haldusreform
Kopmpetentsikeskused
VÕT
JKK
39:40 instituudi seminarid teha teise sisuga...
46:30 võrumaal oli privatiseerimisalaseid mõttetalguid kõige rohkem
49:50 Ideoloogiliselt...on Võrokeste suveülikool lahtine
53:15 ideed nooremate inimeste kutsumiseks
raudsepp Lembit ja Alvar Torgu üritusest

55:40 Valdo ettekandest
57:50 välisele kuulajale ... uus vIR süsteem
58:30 Kompositsioon viiest anekdoodist
59:45 minna sellega kunstnike või lavastajate juurde
1:01:00 katkestus

teine klipp, jätkab peale katkestust

laupäev, 6. veebruar 2016

lugu(56) Valdo_Agu

4.vebr,  2016
Valdo, Agu

Настоящяя страница является продолжением материалу:
http://exinimene.blogspot.com.ee/2016/02/lugu54valdoagutematikagp.html

(В указанном здесь материале (14. янв.) сказал Агу в конце, что следует еще говорить о феномене игровой эйфории и зависимости в практике ОДИ, опираясь достижениям современных достижении нейробилологии и химии мозга. Но эту тему оставили в будущее, говорили рефлексивно о прошлой встрече и явлениях сегодняшних развитии шире.)
1:30 обещал дополнить, но начинаю рефлексией
что было 14. января
2:50 проблемы с русским языком
автомат языка в голове испорчен
5:40 не смог высказать содержание
6:35 тематика немного сложнее, чем привыкли
как будто сырое вышло
8:10 но вопрос по шире
турбуленции наступления на новое
а если такое в первой шеренге культуры...
11:15 СМД и первая шеренга
11:50 старались говорить о искусственном интеллекте, исследовании мозга
15:00 физика проста, не надо для успехов много мучиться
хватит знания  основных законов и логика поможет
но медики и инженеры должны выучить очень много, знать наизусть
19:45 продолжать  или поворачивать?
21:30 талгуAкаедмия
рефлектироват сырое или зрелое
или продолжение линию
24:10 что в мозге на нейрохим уровне у новичка или ветерана
25:55 30 лет назад в СМД ... умные впереди,
27:40 сейчас слишком необъятный материал требуется для продвижения "умно"
30:00 окончить доклад? вопросов и неодносначностей много
32:50 это от моей малой квалификации? или характерно нейробиологии? в принципе и в настоящий этап?
34:40 потеря связи....
35:50 продолжим рефлексивно?
38:00 три варианта представления ситуации
сырое- зрелое
демонстрацию хода мысли свместе со всеми промахами ценнее конечного продукта. для нас
40:50 готовое блюдо или рецепт, путь к продукту
43:50 такое ценилось и у ГП, записи ММК на магнитофон
но как внедрение в новые области искусственный интеллект и изучение мозга?
47:50 чем отличается приближение к схеме СМД
48:50 выступления ГП -мастер-классы ситуативной беседы
52:00 у нас наоборот - импульсы идей от ситуации
1)гении выдает продукт
2)Продукт синтезируется синергетическим процессом
55:00 а что делать во время "Всплеска многих знании" в культуре
57:00 проблема с нишами  спец-знаниями
59:30 наша проблема при этом?
1:01:00 что делал бы ГП?
он относил интеллект к культуре, однозначно
1:03:50 но мы?
1:04:30 постмодернизм - данность
1:05:20 как у Петра Королева
1:06:20 растворение специализации
1:07:00 симпатизирует позиция молодых голландских философов
представление мета-модернизма
будущее за любителей
быть открытым межпредметным
знание в коллективах
1:10:10 как схема в листе прежнего разговора
заниматься нашими феноменами
наши умвелты
рядом тысячи других умвелтов
где-то модели
1:11:50 Савельев- люди очень! разные
1:13:40 пример орионтолога
1:16:30 ГП об периоде понимания мира целостно
1:17:50 1)позитивная программа Савельева
1:21:05 2)вариант для самотека развития
1:22:15  3)вариант "обратной СМД"
"Обратная ОДИ" как социальная йога
сеть клубов социальной йоги
1:28:30 проект Савельева похож на модели Александра Барда - Нетократии
1:30:40 обострение на спец потребностей детей
потребности инвалидов
особенно одаренные дети?
Сергей Переслегин - деградация образования
1:44_05 obryv
1:35:40 Богоявленская
1:38:00 третяя стрела
попытка "Мыслетолочной Академии"
реверсивный брейншторминг
что делать?
полная качественная обработка  полученных идей
развить целый институт
или
показать на пальцах - качественная работа маленькой группы
1:50 три вектора
1)центр - мышление, культура специализации или постмодерна
2)сырое или зрелое
3)повторение  практики НИИ (2.0 Переслегина) или сеть человеческих умов
1:57:00 три вектора с двумя концами
2:00:00 рефлективно о сегодняшнем

neljapäev, 4. veebruar 2016

Lugu(55)Vir_Valdo_Agu

21.jaan.2016
VIR, Valdo,Agu

1:00 круг  по злодневным провбемам. Агу
3:45 Валдо
11:10 ВИР
12:00 про равина Бруклина...
 Meir Mark Bruk
https://www.facebook.com/meirbruk?pnref
33:45 еврей- книжнии народ
34:50 три книги евреев
43:50 Валдо:наблюдение, вчумание итд
49:50 рисунок ВИР
59:15 Aгу рисунок

Ошибка в рисунке!  Автор идеи - Даниел Левитин.esmaspäev, 1. veebruar 2016

Lugu(54)Valdo_Agu_tematikaGP


К памяти Георгия Петровича, из Эстонии.
Агу и Валдо.
14.января

Ниже следует материал, в котором мы старались углубить то понимани, что выставили в октябре 2014.
http://exinimene.blogspot.com.ee/2014/10/5-lugu-russki.html


Первый ролик.


2:30 План для беседы
4:50 Коротко о Талгуяд
9:50 Исправление Валдо
12:30 По схеме Алексанра Соколова
17:00 ГП про клубные формы
18:25 Александр Зубарев про Фихте
28:30 история, как ряд скачков
29:30 академик Капица о современном   скачке истории
32:20 точнее про значение ГП
33:10 Прямое и "обратное", (пoбочноe?) значение Щедровицкого.
34:30 от Маркса до Щедровицкого
38:00 вопрос ОДИ
39:15 прямая ОДИ

40:00 Валдо. сделаем такоеже, но наоборот, "Обратная ОДИ"
41:20 VIR
42:30 ГП: необходимо различать...
44:30 но что дальше
48:25 сущности в 2016. г.
50:00 Обратная ОДИ с начала до сих пор

52:10 ГП: о человеке
53:00 граница между натуральным и технологическим в человеке
54:50 ГП и число Данбара
55:40 что не предвидели 30 лет назад
57:00 1)Открытое общество
три откровения
1:02:20 ГП и Поппер
1:04:35 2)Компьютера и интернет

1:11:15 ГП:"разве бывает неискусственный интеллект?"
1:12:40 3)об исследованиях мозга
1:16:30 участие в проекте Eyewire
1:19:30 современные методы исследования мозга
1:20:20 новые книги на русском языке
Себатьян Сеунг "Коннектом"
Сергей Савельев "Изменчивость и Гениальность" второй ролик.

03:55 Сергей Савельев: Разница среди нас по мозгу настолько велика, что универсального рецепта для всех людей мы не найдем.

9:50 Быть или не быть ОДИ!
11:50 Цемент ОДИ - игровая Эифория и игровая зависимость!
http://talgujad.forum.co.ee/t330-topic
Мы не обеспечим сеичас новичков дозами цемента,
новичкам не даем возможности выработываь зависимости.

Нарастание уровня ОДИ в течене 4-х тактной ОДИ.
Новичок и ветеран. 

x
x

Продолжение

http://exinimene.blogspot.com.ee/2016/02/lugu56-valdoagu.html