pühapäev, 10. jaanuar 2016

Lugu(53).Valdo_Agu

8. jaanuaril 2015 Valdo ja Agu. Aastavahetuse teemabukett.4:25 alustame Talgujatest
4:50 Enega oli infovahetus uue kodulehe jaoks
5:35 Kolmas katse TALGUJATE kodulehega
7:25 foorum kujunes "popsi" moodi
11:40 Kui toimetamine aktiivsemaks...
Uue lehekülje vormistamise ... pööre
15:20 Ene saanud ka vabakutseliseks
16:45 praktilise tegutsemise ettepanekud suveks
19:45 praeguseaegne koduleht... roboteid ja muid nippe sisaldav
21:10 kõige valmim materjal on Valdo klubide kokkuvõtted
22:15 Valdo: ise klubide ülevaatest jaanuari jooksul valmis saada...
24:00 alustas 2015 aastast
algusest...
mille ümber jutt käis
Alguses referaadid keerukusteooria ...sisendid
väljundid
26:00 Vikotooria - esseed õppimisest
27:20 makett või tööriist rittapanemiseks...
28:40 ... kellele seda vaja...?
29:50 mingi vahetükk võiks teha jaanuari alguses?
jutu sisukord
32:15 jaanuaris oleks võimalik jutt, kontsentreeritud millelegi ühele
üks klubi: tendriitidega sisse ja sünapsistega välja
üks klubi: tendriitidega sisse ja sünapsistega välja

konkreetne klubi, kus kõnelesime risoomsusest
38:50 Jussi mälestus klubi arenguetappidest
40:10 jussi jutt oleks parem enne Valdot
42:20 Akadeemia?
43:40 Akadeemiast kõnelda 12. jaan klubis
arendada mõttekojas
44:30 Akadeemiaks oleks vajalikud aktiivsed tegusad inimesed
47:35 Õng ja kala... Talgujate tavas
Talgujate õnge... ei saagi näha!
50:25 Teadlik kommunikatsioonijooga loomine ja viljelemine
51:35 Dunbari arvust ja võrgu efektiivsusest
ühenduste arv - telefoni kommunikatsioonis-kasulikkus
56:35mis saime?
kodulehest
jaanuaris ettekanne klubis
Jussi kutsumine
57:50 viimastel kuudel uus pilt
Navigatsija suund
Margus Ott suund
etnofutusuund
Ettekanded?
Konkreetsed adressaadid, (partnerid?)
Margus Ott
Kirjutasin Helena Kesosele ja Mihkel Kunnusele....
Lauris Kaplinskiga aju uurimisest
1:04:15 väe teema?
1:05:00 täienduvuse kontseptsioon
Jüri Ja Viktooria koostöö
Virtuaalsus
1_08_40 Me oleme erinevad ja seega täiendame üksteist...

vene suunas
1:10:00 eelmine kord kõnelesime
Tematismid... vene suunas
1:11:30 millist sorti vene seltskond
1:12:20 Korolev
1:12:40 Zubarevi jutud Fichtest
1:15:10 Fichte oli pöördeline sõnastaja Napoleoni ajastul
1:17:20 Sokolovi skeem
1:21:00 inimkonna praktikat ei ole olemas
1:22:00 Fichte aegne jõnks, mõned veel, viimase jõnksu eel sõnastas GP
1:23:10 viimases jõnksus sai võimalikuks inimesest eristav mõtlemine
1:27:00 David Eagelman käsitleb umvelt inimese puhul
1:28:00 Kultuuriruum ja inimeseruum
1:30:00 avatuse uus arusaamine
1:31:00 Peresleginil - MetaBJEKTID
objekt
süsteem
keskkond
sfäär
GP-l on ülempiir süsteem
sõjavägi on süsteem
Linn on keskkond
sfäär - lausa mõistatud
1:35:00 kokkuvõtvalt sõnumist vene suunas
1:37:30 vanem põlvkond ei saa enam välja esinduslikust mõtlemistavast
1:40:20 SAE jutt ühetaktilisest ODI-st
see pigem mõttesõel
1:44:00 Valdo positsioon vene jutu juures
1:45:30 GP: ODI-ks vaja 20 inimest
1:53:40 Koit Timpman peegeldamisest selfi tegemisel
1:56:00 etnofutu kolme teema skeemist
demograafiline puu
kogukond ja suur maailm
suurte olid adra taga, lapsed õppisid ABD
Nüüd
2:00:30 Uralistika portaalis
2:01:20 Shkljaev ja Malyh ilmutavad end seal harva
2:06:00 mis järgmine kord?