kolmapäev, 28. oktoober 2015

lugu(43)Valdo_Agu

22.oktoobril Valdo ja Agu

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/16_lugu22okt_15_1.mp3
0:30 Sakarias Lepikuga
1:00 ei kirjuta tekste, nagu luterlastel kombeks
4:05 Paul Kard luges peast?
6:00 Lembit Roots oli dotsent teor mehh kateedris
7:50 reziimid klubi,mõttekoda, seminar
9:14 Jekaterinburgi mängu ettevalmistus
14:50 Reduhhini kutsumise paus
----------------
17:40 18 tudengit 9 korraldajat
17:36 kas küllastub ära
tohutud ajaressursid
20:45 orgprojektis on ....
http://odi.navigo.su/forum/programm/
24:11 seitse päeva
25:02 kaks mõtet pikkusest
Štsedrovitskil olid pikad
17:55 möödunud aastal oli juba väiksem
Navigatsija fenomen praegu on eriline
29:50 ühe ministeeriumi asi
30:41 möödunud aastal Putini patriootiline tõus
31:18 Korolevi meisterlik positsioonivahetus
30:30 Uralistikas
lobitöö
sellist vaja õppima
34:35 eelmisel õhtul
Fokina rist toimib
koostöö, pksi, koevolutsioon, kontra
impulsstehnika - nivoo muutus on reaalselt koos võnkumine
39:35 eelmisel õhtul projektide poolt ja vastu
põllumajandus globaalselt toteeritav
41:20 toteerimine alustamisel oli mõistlik algusajal
Ette rehkendada kõigi subjektide trajektorid?????
42:28 Viktor Palmi idee arvutada ette Eesti trajektoor...
43:50 positiivne dialektika, negatiivne dialektika
45:05 Saale Kareda algatuse kommenteerimine...
47:55 Talgujatel pole lolli üksmeelsust
48:34 Kuidas mängida kaasaegset lugu traditsioonilise sarveorkestrit
51:05 grupidünaamika - vaja rohkem inimesi, häiritusi
SMT baasskeemi loomise lugu

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/16_lugu22okt_15_2.mp30:39 Korolev - SMD on segane
Vera Leonidovna soovias Lätist fB sõbra
2:10 1 päevane ODI?
3:50 kõik järgijad on .... ahtrad
4:25 eufooria momendi mittearvestamine
4:55 oleks see teadvustatud rohkem...
6:15 Talgujate või ODI pesast väljapoole
8:15 lapsepõlve ja noore ea mõju, järelmõju
12:00 kui keeruline mõista üksteist
14:00 mitmekesisus
14:31 reduhhinile teemat ette ei teata
15:55 Argo Moori klipis 15:25 segane nimi, autor
neljas formaalse arengu aste
18:55 Mart Külvik maaülikoolis
seto liikumis edukus
21:00 kogukonna jooga loomise jutt
21:55 Argo Moori vaja provotseerida
Mismoodi ta klipi juttu võrgu puhul arendaks
24:04 Kas ring peal
24:45 Fokina jutust
konsolideerumine ja laialijooks
kriis konsolideerib, hea lõhub laiali
27:11 vaenlase puhul eituse eitus
moosi puhul jaatuse jaatus
28:24 odav moos roiutab
rünnak või ahvatlus
30:40 fonfid ja projektid
põhja poolkeral mitu põlve toteeritud põllumajandust
haiges olukorras tervet mängida
32:03 aeroionisatsiooni labor
33:00 päästev lisaleping
34:25 hariduse tervis või haigus
35.35 mängida tuleb seda lugu milles oleme
36:05 uudismaal 1958
36:55 Hollandis
38:00 täna oli..
40:35 sai reflekteeritud mõttekoja asju
42:49 kui visiitkaart töötab ... siis soojendamise takt või pealesõidu töö

reede, 16. oktoober 2015

lugu(42)Petr_Valdo_agu

15.okt. 2015, Petr, Valdo, Agu

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/15_lugu15okt15_1.mp3
30:00 Талгуяд  - 6 встреч по скайпу в месяц
1:00 3 типа
анлитическая 4 раза в месяц
клубная 1 раз в месяц
пеактическая 1 раз в месяц
2:50 вопросы сегодня к Петру
1) состояни смд сегодня
2) некоторой интерес к православной практике
4:30 Валдо:
5:10 слежу за движением уральского методологического кружка
5:40 Богнер . предложение циклотронного ритма
7:25 участвовали в ОДИ6-ОДИ9
7:55 Фотографии и материалы Петра
8:20 презентация про лингвистическую реальность
8:30 Петр:
9:35 ветераны СМД стали старее
стали беднее
600 руб. посылка в Эстонию
10:50 состояние смд в непонятном состоянии
в Юрмале
под Париже - Табачников
США
Марачи
доклад Дубровского о норме
12:05 Многие отказались от СМД
12:40 Постмодернизм - факт
О религии
13:02 Лебедев Сергей Дмитриевич в белгороде - сайт о социологии религии
всмонить грехи по субботам
15:20 Дубровский и базовая схема
16:00 общий фон Петра
Светлана Михайловна
17:20 занятия в институте совершенствовании учителей
специальности подряд
17:40 онлайн с Соколовым
18:05 Педстоящая ОДИ 12
Энергетика
идеология
19:50 36 групп по 4 часа за учебный год
раз в неделю
21:40 спецкурс в стиле диспут Поппера был в 2009
22:35 ИНВИКТА в Эстонии
23:55 ротатор в Таллинском Университете
26:00 Макаренко . труд, игра, коллектив
26:55 судьба деятельноетного подхода
27:10 студенческие СКБ в СССР
27:20 1969 г. студенческая лаборатория исследовании
29:30 студенческая лаборатория исследования учебного процесса в вузе
31:20 возраст Христа
Гротовский
33:00 Валдо в 30 лет стажировал в Польше
33:40 10000 лет в эволюции?
Капица о эволюции
Капица: сейчац такой перелом в развитии человека  как был в Неолитической революции
36:30
-в неолитической революции человек отделился от природы в смысле средств проживании (те.- начал повышать тонус манипулирования приrодой)
-Сейчас тонус манипулирования природой развита до опасного предела, (загряжнени, ядерное оружие тд) до риска катастрофифческого самоуничтожения
40:30 Тонус цивилизации в отрасли естественных наук и технологи сверхмощный
Тонус гуманитарной организации осатлся на идеях 19.
века Наполеоновских времен.
речи Фихте к немецкому народу
43:00 заглавие игры уральцев
43:00 заглавие игры уральцев
43:50 сейчас время поворота, весны человечества
Новое понимание о человеке - генетика, нейрология, социология итд... не вошли пока в гуманитарную культуру


http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/15_lugu15okt15_2.mp3
  2012 г. точка перерождения
1:25 через 10 лет можно всж органы принтовать - безсмертие
1:55 опыт эпохи достигается за один день
2:35 виртуально интегрированный личность
3:30 безсмертие будет ... для сотни или тысячи людей, остальные будут продолжать старое
5:30 гуманитарная реальность не перескачет за 10 лет
если не неосталинисм...
5:40 а природа весны
6:24 человеческий материал
8:30 а  внуки .... другой материал
8:40 доверить молодых
продолжение эгоцентичного материала
12:30 Владимир Евгеневич Лепский
 эгоизм идет в прошлое
13:30 по больше доверчивости, по больше открытости
14:45 эгоизму суждено растворится
 единица войдет .... выходит
 подобный  путь шамана, (Libahundi jooks ). Волколак rus, Werewolf eng.
pereeowdaetsq molodoj v šaman
 новые отношения между людми
1:04:17 возможность воскрщить прошлое
по ДНК
19:25 откажемся от доминирования, получим дар...
20:15 последнее собрание кружка
21:15 победа и поражение
 доминирование
 победа-победы?
наследники победы...
24:15 поражающие факторы победы?
ошибки предпосылки урока
методология без ошибок?
отдавать больше чем брать
26:15 недеятельностный подход?
разделение друда ...прошлое
Евтушенко знаток методологии ГП
вопрос об этике
ПГ - о раделении труда
Переслегин Сергей
человек найменее специоализирован
Киркегор
Эстетика-этика
этика-эстетика
животный мир, гиберорганизмы
22:10 будисм - живая этика
33:08 Пьером Тейяром де Шарденом - точка омега
34:00 человечество уже повернулась...
35:10 прочессуально будет совсем по другому
 тело можно ремонтировать
36:20 эррор в творчестве студентов театра Вильянди
38:20 2. ноября будет о томже Дубровски
40:00 в конце конспекта от 12.10.15 пишет Станислав
 схематизация основных типов самоопределений так называемых ученых в СССР:
.............
2. Стратегия следования за лидером (Петр);
как понять?
41:00 у меня в личном движении всегда лидер
элитарный или эгалитарный лидер
Гноман - навигационный прибор

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/15_lugu15okt15_3.mp3
григорий померанц  - я всегда второй
"...отказ от сознания своего превосходства..."
0:40 Христос
2:18 царь одинок
5:50 пять стратегии, гфе
8:28 личные истории Кополов
список успехов
в стратегии человек не виден, просто материал
10:28 Исследование данбара
11:25 машинное соединение роботов у Лема, армия роботов - безмысленность
12:53 больше количество людей нивелируют ошибки
14:40 что будет ОДИ-12
15:10 Королев об своем участии
15:55 околоигровой пояс17:13 энергетика и победа
17:35 команда ОДИ-12
18:05 методолог в Перми
19:15 про атмосферу
21:00 игра с Модояном
22:20 динамика работы кружка
23:25 рекрутизация
24:00 Модоян приехал из Австралии
тандем
серый кардинал
27:35 в начале 80х очень много энергии тратили на оргпроек
31:00 Итогии сегодняшнего
34:20 Тоня Ростовская занимается тэатром, из школы Попова
36:25 Валдо

pühapäev, 11. oktoober 2015

14_lugu(41)_setoteatrikohtumisestJaMuust

8.oktoobril 2015 Valdo ja Agu

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/14_lugu8okt15.mp3

0:35 agu teemad:1)seto teater
1.152) Jaan J Lepiku raadiojutlused
Valdo
2:10 metamodernism
britt ja soome sõbranna
2:55 kas kirjatükk sellest teha enne klubi?
Fokina artiklist edasi minekuks
4:25 seto pärimusteatri Riin ja Helenaga
5:08 algus ilma alguseta
5:25 kuulasid 10 min meie eelmist juttu neist
6:22 mina rääkisin
7:50 libahundijooks inimeste juurde
8:50 etendus mitme aasta jooksul kujunenud
10:10 nende defitsiidid
10:40 puudus tekstitegija
11:40 sassis jutt Zarathustrast
12:35 refleksioonimoodi lõpetus
kolm teemat jäi
Riin- 1)mõttetalgu järgmisel suvel?
Riin - sotsiaalpedagoog ja lastekaitseametnik
2) Minu tekst
3) Helena tekstid ja ideed
15:35 laiali ilma tähtaegu leppimata
17:50 Riinu sotsioloogianärv
18:50 Mõttetalgu sisulise korraldamisega Talgujad suudavad...
aga seltskonna kokkusaamine?
aga komunaalsed probleemid?
20:00 Helenal vahel  noore inimese hoiak
21:30 libahundijooks - wrotslavi teatris Grotowsky
projekti nimi "Las"
http://www.tcg.org/publications/at/dec09/teatrzar-grotowsky.cfm
24:50 Kristuse Kanoniseerimise tegid vanad, tegijad olid noored
hierahia tippu jõuavad eakad
28:00kauaks jätkub noorte vabadust
29:00 Talgujatel vanakesed dominadis
30.00 Tropismi kohta viitas Helena
31:10 ei süvenenud tõlgetesse
32:00 Valdo tropismist
33:00 Vene tekstid olid marksistliku eessõnaga
34:00 Sarraute elu
36:40 tropism biloogidel
andreas weber - kõik me tunneme
38:05 troop, tropos
39:00 taadi troobid
41:15 Helenat võik kutsuda oma asju rääkima
tal palju asju tehtud
43:35 JaanJ Leppikust
vikerraadios hommikumõtisklused
http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/hommikumotisklus/saated/51596354-88cf-4462-9a34-a48e7713194f/palvus-e-sakarias-leppik
47:00 tema isa Peep asju teades...
isa ja poja ühisintervjuu
http://www.valgamaalane.ee/2207735/kumme-kusimust-tunne-inimest-peep-leppik-ja-jaan-j-leppik
49:35 Sakariase karjäär
52:05 myyrileht
Aet Annist  Kogikond - sõimusõnast moemõisteks
http://www.muurileht.ee/kogukond-soimusonast-moemoisteks/
provokatsiooniline tekst
Eestimaal hävitasid seltsid külakogukonna ruttu
56:05 Annistil oli uurimus
https://digiraamat.delfi.ee/book/9789949290161/otsides-kogukonda-sotsialismijargses-keskuskulas
57:15 Vabakonna käekäigust
http://www.muurileht.ee/kuidas-tartus-armastusega-poliitikat-tehti/
1:01:15 väike algus...
sädemest leek
sädemete sünd, hoidmine, kogumine, kadumine
1:03:00 Talgujate algus - nagu projekt riiklikus süsteemis
1:04:20 USA algas kui projekt, vanas maailmas koondatud meeskond
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Winthrop
https://en.wikipedia.org/wiki/City_upon_a_Hill
1:06:05 enne oli 100 aastaid seiklejaid, suur osa hukkusid
1:06:35 Pereslegin - megaprojektid
Londoni kuninglik selts
Viini seltsil vähe õnne sõdade tõttu
1:08:35 praegu inimese rolli taassünd, väiksema suunas
1:09:40 teadus jõudnud inimeseni
Dugin - progressi lipukiri on ajaloos suht vähemus, nii ajaliselt kui isikute summas
1:12:40 väikese ideoloogiat vaja levitada üle maa
1:13:15 Navigatsija materjal
põhiteemaks Putini kõne
1:13:50 Norkin
1:15:30 Putinil oli eile sünnipäev
Margus Otil ka
1:16:45 Virtuaalse mängu tegemine Uuralis
1:19:30 Sokolovi mängu väärtus
1:21:20 veteranid Uuralis hoiavad aktiivsust, suur võrk
1:23:00 Sokolov ei vestle, peab kõne
1:25:10 enesemääramise teema
1:25:50 pereslegini aksioloogiline ontoloogia
refleksioon transtsentenses?
Danilova viimast ettekannet pole saabunud
temal ka positsioneerimine ja enesemääramine uus teema
1:30:00 meie praktika, me ise, maailm on muutunud
1:31:00 uus reaalsus - internet
tropismide kontsenttratsioon läheneb 100
paar aastat postmodernismi ja võrgustumise teemat
ajastute muutumise tempo kiireneb
1:34:00 Deleuze oletas, et 100 aasta pärast saadakse tast aru
Aga miskit muud tuleb juba varem
1:35:40 Argo Moori jutt hingedest
https://www.youtube.com/watch?v=diW70EhJuko
 1:41:30 reflekseeriv

teisipäev, 6. oktoober 2015

Turgatus on natuke sarnane tropismiga.

Turgatus on natuke sarnane tropismiga.

Helena on kirjutanud Nathalie Sarraute kohta:
Sarraute soovis tabada sidet, mis oleks sisemise pulseerimise (reageeringud välisele maailmale) ja välise väljenduse vahel. Sarraute´ile kuulub ka mõiste tropism – vaevumärgatav alateadlik liigahtus, mis tekib alateadvuse ja keelelise teadvuse vahel ning hiljem omandab väljundi.

Sarraute tekste on keeruline kätte saada. Üks vene keelne  lõik tema raamatust "Tropismid":
http://imwerden.de/pdf/frantsuzskaya_novella_xx_veka_1973.pdf#page=610

pühapäev, 4. oktoober 2015

13_lugu(40)seto_parimusteater

Valdo, Agu 1. okt 2015

http://talgujad.tartu.ee/agu/lood/13_lug1okt15.mp3

0:30 fookust ei ole, nädal muljetus ja süveneme siis
1:15 "Non stop seto" jäi eelmine kord üles
2:02 rahvast tuli täpselt
2:50 Lilled? Šampus sai ostetud
4:00 teist korda vaatasin, vahepeal meelest läinud
4:50 nelja esineja isiklikud kogemused, liigagi
5:50 mõte talgujate teemast tuli alles pärast Pauliga kõnelemist
6:45 kahe nädala pärast kokku saada Obinitsas
Helena Kesonen ka tuleb
7:50 Helena tekst netis
8:40 hea kapsiteediga tekst
Zarathustra teksti suudab ka lahti mõelda
pealkirjas keel ja kangas
"Lagarce’i kangelaste kangast keeled"
http://www.prantsuseteaduslikinstituut.ee/lagazette/?p=94#more-94
11:20 näidend  Lagarcei"Kaugel maal"
12:30 Helenaga oleks huvitav ...
13:20 Kafka "Protsessi" vaatasin ka Tartus
14:40 Kafka päevikutes juudi kultuurist
16:30 Haanja meeste täiskuu-üritus
19:10 ei tea, kuidas pärimusteatri etendus tehtud
Projetseerimise võtted
21:00 dramaturg Kristiina Jalasto
pagulastega seoses oli uusi fakte
Helena tekst oli tekstist
24:40 Uku Masingut käsitles
metateater
näitlejad näitlevad näitlemist
29:05 inimese ja rahva vahe tegemine
võimalik etendusel publikut sisse mängida
30:40 seto või eesti keeles
joogakogemusega setokene
vaja luua seltskonnajooga
kuidas Nietzche proovis, mis juhtus
Kuidas Moskva ja tartu perestroika ajal prooviti
35:05 kutsuda Jussi klubisse
36:03 aga see näidend ei tähenda midagi
37:30 projetseerimise meetod - Mart Parmas sisse võtta
kas Skype või mängida Skypet lindistuse abil
40:50 mingi konkreetne samm saab Helenaga tehtud, loodan
võimalik mängida setos ja Eestis ja laiemalt
44:00 Jane Väli ja situatsioonniteater
"Mis must saab"
kuus moodulit
sellise stiili teatreid umbes 8
46:12 Seto pärimusteatri pärimuslaagrid kaks korda aastas
47:22 lasteaias - inimese avastamine roboti ajastul
49:10 pöörata laste käest õppimisele
50:25 etenduses oli episood: antiutoopia - 21. saj lõpus
robotiseeimise aspekti ei olnud
53:30 šamaanirännak
libajhundijooks inimeste maailma
55:30 VIR maailmas
57:10 Korolevi periodiseerimine
58:10 pildi kujunemiseks vaja teatud kogus elamusi, ja teatud ajaperiood
1:00:30 silmamõõt lineaarne
Pythagorase ilusad intervallid
silmamõõt täpne , kui võrreldavad pikkused kõrvuti
muusikas intervall ka hästi hinnatav, kui korraga kõlavad
1:04:30 mälupiir udune
mälul keele kaudu abivahendid
1:06:30 laspsel ahaa - suurt massi suudab laps liigutada
1:10:60 süüa ei suuda lõpmata palju
1:12:45 10 000 aastat tagsi võis olla inimpiiri hindamise kogemus
1:14:20 piir naturaalse suuruse ja mehaanismiga võimendatud suuruse vahel
1:15:30 AILEV.livejournal.com
deep learning
1:20 Korolevi artikkel slaidides
1:22:30 kirjeldus oluline mälu seisukohast
1:26:40 Levitini raamat ....
1:28:35 mälu häiritustega
Ailevi deap learning -- suurte andmekogude töötlemine müra olukorras
1:31:15 karismaatiliste liidrite probleem
1:33:10 eakate inimeste eelis
1:27:50 Talgujate visiitkaardist
1:34:40 raamatu idee
1:44:10 kuidas leida toimetaja
1:50:00 reis Egge Kulboki doktorikaitsmisele 17 oktoobril.
1:56:40 Vera Leonidovna
Lendava Ülikooli tsükkel
futurism - mäng