pühapäev, 3. august 2014

1. lugu. Kavast.


Võiks nummerdada nii, et eelmine kord oli sissejuhatav number null (/yks-proov.)
ja käeolev materjal  on meie nägemus meie edasisest tegevusest so number üks - pealkirja all:
1. lugu. Kavast.

Videoklippides alustame siin meenutades  17. juulit ja fõljetoniajastule iseloomulikku arengut Malaisi reisilennuki allalaskmisega seoses.
Esimeses klipis on kõneks veel see, et see kava teema sai alustatud "vindi ülekeeramisega" - Agu saatis teema konspekti Valdole ette ja see läbi kadus salvestuse hetkeks uudsus.

Esimene klipp  pealkirja all: "1.lugu. Kavast"


Klippides kava  järjest läbi kammima ei hakata vaid arutatakse üldiselt.

  TEINE klipp

Märksõnu teise klipi sisust
10.50
George Sorose stiil
Igal leheküljel esitab holistlikult kõike

13.35
Bard ja Söderqvist "Netoktaatia" - samuti holistlik stiil

22
Sotsioloog Boris Boršnevist
Boris Boršnev wiki

24.50
Mõte inimesefilosoofiate buketist.
32.
lugude jutustamisest

34.20
Fichte inimese määratlus

36.20
Alexander Pope
Esse Inimesest

39.
Esra Pound

43.10
Järgmine kord Dunbar-Voloviki ruum (kavas p.9)


--xxxxxxx---allpool on kava konspekt (1.august.2014.)--xxxxxxxx--

Maailm algusest meieni.
1
Mineraalne maailm
Puutumata mõistusest ja tahtest
füüsikaline mitmekesisus, mustrid, kord ( ja kaos)
Meist vanem ja kindlapiirilisem(?)
Alexander Pope poeesia

2
kaks idulehte looduses
kolm organisüsteemi (meremadu, Nemertini)
"Kõik me tunneme" Andreas Weber.
refleksid, instinktid
peegelneuronid
emotsioonid, kaastunne, abistamine

3
Kõne
mõistus
nende tekkimine
"seo-tuu-taa" . Kõrvalolevale osutamise lävi (Margus Ott)
Dunbari ruumi aastamiljon
"Vikerkaare lahtiharutamine" Richard-Dawkins---Unweaving-The-Rainbow.pdf
http://etv.err.ee/v/dokumentaalfilmid/maailma_ajalugu/saated/5e5f804c-921b-46ff-a53e-77987cbacfb9
Andrew Marr "History of the world" 2012

4
kirja sündimine (ilmutumine)
Põhja-Aafrikas
Kagu-Aasias
Ameerikas
5
Kõneldava sõna  kirjas kantava sõna toimimise vahekord.
7
Kõne ja kiri Moosesel ja tema järgijate juures. Vana-Testamndi õpetuse viljelemise võtted vanal ajal.
6
kirjaoskusega mõtlemise levimine Rooma impeeriumi piires, Eestis, Venemaal, soome-ugri hõimudel ja mujal.
Kirja tuleku aeg - kas käsikirja, trükipressi või internetiajastul.
Piibli tulek võrreldes - kus enne, kus koos või kus  pärast pühakirja levib valgustuslik koolitus.
7
Erinevate kirjasüsteemide mõju kultuurile ja mõtlemisele. hieroglüüfid (mõiste-märgid) ja kirjatähed (häälikumärgid)
8.
Vennastekoguduse liikumine Baltimail ja vennaste tagasiliikumise hüpotees.
9.
Inimese mitmesugused piirid ja Dunbari ruum. Robin Dunbar s.1947
Dunbari ruumi tõlgendused. Mis on Dunbari ruum tänapäeval
10
Vladimir Voloviki (s.1952) seletus inimesest, arengust

11
Peegeldus, tarkuse esinemine
Instinktid, refleksid,
esimese reaalsuse kogemus,
tõenäosuslik kogemus,
teadmine (või ersatskogemus),
teadmine teisese reaalsuse olukorras
kogemus, teadmine, faktid, arvamuste sünkroniseerimine

12
kõne ja teiste kommunikatsioonide iseloomustajad 21. sajandi IKT kogemuste baasil
standard
kood
spektrilaius
protokoll
mälu
jne


13
kas ja kuidas on võimalik taastada "maagilist kultuuri".
Dialektiline spiraal ja pöördprotsessid. Hüstereesi nähtus
Mälu iseärasused.
sünkroniseerimine
kogemuse kogumise tempo, maht, dünaamika
ajukeemia

14
inimesepiltide bukett
mida ühist, mida erinevat ja mida uut on MEIE inimesel teiste inimeseõpetustega võrreldes
    valgustuslik vundamentalistlik
    religioosne
    Fichte inimene
    jooga, chi-qung
    MEIE, esimest reaalsust kommunikatsioone teadvustav inimene
              koomiline näidend

15.
teaduse eesliin (ja praktika)
geeniteadus
ajuteadus
arvutiteadus

16.
lähima 20 aasta arengupildid
arvuti inimesevõimsaks?
inimeseseletuse ja humanitaaria revolutsioon?

Mõned olulised autorid
Nietzche
rahvas-inimene-inimlik inimene
igavene taastulek

Rudolf Steiner,
keerulise ühiskonna harmoniseerimise katse
Goethe fenomenoloogia tõlgendaja
meelelise ja ratsionaalse sünteesi praktika
sõltumatu rahvusvahelise koolkonna looja
Esimene Nietzche tõlgendaja

Štsedrovitški
praktika ja mõtlemise seos tihedam kui Marksil
baasskeem
ratsionaalse megamasina idee, sõltumatult IT-st

Deleuze ja järgijad

Niklas Luhmann

Vladimir Balujevi filmikeeles permi-komi inim-vaakumist...


meiega koos on oletatavasti:
Talgujate klubi
TuleVAeg aktivistid
Kriipsujuku stuudio
võrokesed,
setud,
mulgid
navigatsija.ru
uralistica.com
Permi-Komi kultuurikeskus Kudymkaris
VIR
Tartu Torujüri, semiootikud.
ja veel...

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar